Contact Us

Shenzhen Liankehong Electronic Technology Co., LTD

Address:
Room 1201, 12th Floor,
Baoyuan Huafeng Head Office Economic Building,
Xixiang Avenue, Xixiang Street,
Baoan District, Shenzhen
CellPhone:
+86 18028700839
Whatsapp:
+86 18028700839